رباگرفتن در چه صورتی حلال است؟ - بانک اطلاعات عمومی

۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رباگرفتن در چه صورتی حلال است؟

			
		رباگرفتن در چه صورتی حلال است؟زن و شوهر دائمی اگر از یکدیگر ربا بگیرند، حرام نیست

 

 ربا در لغت به معنای زیادی است که معامله دو کالای همجنس با زیادی دریک طرف، یا قرض دادن به شرط زیادی را ربا می‌گویند که از آن، در باب تجارت سخن گفته‌اند.

در چند مورد ربا حلال است که عبارتند از:
1- اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، اشکال ندارد؛

2- زن و شوهر دائمی اگر از یکدیگر ربا بگیرند، حرام نیست؛

3- پدر و فرزند اگر از یکدیگر ربا بگیرند حرام نیست، لیکن بین مادر و فرزند، مشهور از فقها فرموده‌اند، ربا حرام است.

 

منبع: afkarnews.ir

رباگرفتن در چه صورتی حلال است؟

مطالب دیگری که شاید به خواندن آنها علاقه‌مند باشید