تست هوش: تابلوی بعدی کدام است؟ - بانک اطلاعات عمومی

۱۳۹۷/۰۱/۲۶ تست هوش: تابلوی بعدی کدام است؟

			
		تست هوش: تابلوی بعدی کدام است؟ 

سه ردیف تابلو داریم. به نظر می رسد تصاویر در هر ردیف به نوعی با هم مربوطند!

 

...

 

آیا می توانید بگویید در جای خالی کدام تابلو باید نصب شود؟ دلیل آن را هم بگویید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ تست هوش: تابلوی بعدی کدام است؟

گزینه 1

در هر ردیف، تابلوهای متناظر 180 درجه نسبت به هم دوران پیدا کرده اند.

  

 

منبع:ihoosh.ir

تست هوش: تابلوی بعدی کدام است؟

مطالب دیگری که شاید به خواندن آنها علاقه‌مند باشید