گیلان | مراسم گل گل چهارشنبه چگونه برگزار می شود؟ - بانک اطلاعات عمومی

1396/11/10 گیلان | مراسم گل گل چهارشنبه چگونه برگزار می شود؟
گیلان | مراسم گل گل چهارشنبه چگونه برگزار می شود؟

در این مقاله از سایت مطلبی در مورد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته آیین ها و جشن ها از سایت اطلاعات عمومی مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

گیلان و مراسم گل گل چهارشنبه رسم است که به عنوان پایان یافتن مشقات هر سال و فرا رسیدن عید نوروز در شب های چهارشنبه آخر سال ، خار ، بوته ، گون ، لیق ، کلوش ( یعنی همان کاه ، ساقه خشک برنج ) و هر چیز قابل اشتغال را در فواصل معین […]

گیلان و مراسم گل گل چهارشنبه

رسم است که به عنوان پایان یافتن مشقات هر سال و فرا رسیدن عید
نوروز در شب های چهارشنبه آخر سال ، خار ، بوته ، گون ، لیق ، کلوش ( یعنی همان
کاه ، ساقه خشک برنج ) و هر چیز قابل اشتغال را در فواصل معین خرمن کرده و در غروب
آفتاب آن را آتش بزنند و زن و مرد و پیر و جوان از روی آتش بپرند و بگوئید

,[categoriy]

«
گل گل چهارشنبه ، بحق پنجشنبه، زردی بشه ، سرخی بایه ، نکبت بشه ، دولت بایه گل گل چهارشنبه
» « یعنی : ای شعله آتش چهارشنبه ، به حق پنجشنبه زردی و ضعف و بیماری و رخت و
بدی ها را بربند و نوبت سرخی و نشاط و خرمی فرا رسد ، دوره نکبت و ناکامی و بیچارگی
به سرآید و دولت اقبال روی نماید.

این مراسم یکی از سنن باستانی است که به نام « چهارشنبه سوری » معروف است(dot) دود کردن اسپند هم
یکی از رسوم متداول بود که معمولا سعی می کردند از کسی اسپند بخرند که از سادات باشد و مغازه
او هم رو به قبله قرار گرفته باشد و هنگام دود کردن اسفند این نغمه را زمزمه می کردند .
« آتیلاکون ، باتیلا کون ، بدی یا ن بیرون کون »« یعنی اس اسفند بدی ها و پلیدی ها
و زشتی ها را از ما و اهل خانه بیرون کن »

فرهنگ شناسی

.

گیلان | مراسم گل گل چهارشنبه چگونه برگزار می شود؟

مطالب دیگری که شاید به خواندن آنها علاقه‌مند باشید