کتاب شعر - بانک اطلاعات عمومی

1394/09/01 کتاب شعر
کتاب شعر

در این مقاله از سایت مطلبی در مورد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +کتاب +شعر را کلیک نمایید و یا در دسته تعلیم و تربیت از سایت اطلاعات عمومی مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

در این بخش از سایت معرفی چندنمونه را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از : شعر امری ذوقی است، ولی به نظر می آید که غالبا در لحظات خاص به سراغ آدمی می آید. شاید بتوان گفت شعرهایی که در لحظات خاص سروده می شوند، قوت عاطفی بیشتری دارند. در این مطلب به معرفی چند نمونه از کتابهای شعر پرداخته ایم. با ما همراه شوید.

کتاب اشعار

 

 , رهی معیری, احمد ظاهر

نو

 

 , رهی معیری, احمد ظاهر

معرفی

 

 , رهی معیری, احمد ظاهر

انواع

 

 , رهی معیری, احمد ظاهر

نو

 

 , رهی معیری, احمد ظاهر

نو

 

 , رهی معیری, احمد ظاهر

 

 , رهی معیری, احمد ظاهر

کتاب اشعار

 

 , رهی معیری, احمد ظاهر

معرفی

 

 , رهی معیری, احمد ظاهر

معرفی

 

 , رهی معیری, احمد ظاهر

 

 , رهی معیری, احمد ظاهر

معرفی

 , رهی معیری, احمد ظاهر

 

 , رهی معیری, احمد ظاهر

کتاب اشعار

 

 , رهی معیری, احمد ظاهر

خرید

 

گردآوری: بخش تعلیم و تربیت

کتاب شعر

مطالب دیگری که شاید به خواندن آنها علاقه‌مند باشید